ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಬದಲು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಮಂಡಳಿ

ಮರಾಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಬದಲು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಕೆ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

Add Comment